Αυτορρυθμιζόμενος διακόπτης – AutoSar

Η υδραυλική εξισορρόπηση του δικτύου πραγματοποιείται για την αντιστάθμιση των ανομοιόμορφων συντελεστών ροής στην εγκατάσταση λόγω διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των μεμονωμένων κυκλωμάτων (διαφορετικά μήκη δικτύου, διαφορετικά ύψη στην κατανομή μεταξύ των ορόφων στο κτήριο, διαφορετικά σχήματα και ως εκ τούτου  διαφορετικά εξαρτήματα κλπ.). Ως αποτέλεσμα, η εξισορρόπηση του δικτύου οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και νερού (στην περίπτωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Στην περίπτωση θερμοστατικού διακόπτη με κεφαλή, είναι ο θερμοστατικός διακόπτης που ρυθμίζει τη ροή μέσω του θερμαντικού σώματος.

Η δυναμική θερμοστατική βαλβίδα AutoSAR ενσωματώνει δύο λειτουργίες

 • Τυπική θερμοστατική λειτουργία βαλβίδας
 • Χρησιμεύει ως περιοριστής ροής-σας επιτρέπει να διατηρήσετε μια σταθερή διαφορική πίεση σε όλη τη βαλβίδα για να επιτύχετε μια σταθερή (καθοριζόμενη) ροή

Η βαλβίδα AutoSAR διατίθεται  σε ευθεία και γωνιακή σχεδίαση, σε διαστάσεις  3/8 "και 1/2"

Οι βαλβίδες κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας στο Abeville , στη Γαλλία.

Πλεονεκτήματα του αυτορρυθμιζόμενου διακόπτη AutoSar

 • Καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου
 • Εξοικονόμηση ενέργειας καθώς η αντλία μπορεί να λειτουργήσει στη σωστή θέση
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 • Ένα προϊόν με δύο λειτουργίες
 • Το O-ring στην βαλβίδα διευκολύνει την συναρμολόγηση/σφράγισμα.
 • Ευκολότερος υπολογισμός συστήματος
 • Πιστοποιημένη βαλβίδα EN215

Εφαρμογές του αυτορρυθμιζόμενου διακόπτη AutoSar

Οι θερμοστατικές βαλβίδες AutoSAR είναι κατάλληλες για τις ακόλουθες εφαρμογές:

Συστήματα θέρμανσης

Θέρμανση ζεστού νερού με τυποποιημένα χαρακτηριστικά:

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110 ° C
 • Μέγιστη διαφορική πίεση συστήματος : 60 kPa
 • Μέγιστη διαφορική πίεση: 0,6 bar
 • Χρονισμός τοποθέτησης: 2 mm

Συμπληρωματικά προϊόντα

Προσαρμογέας 9810N 1/2-3/4 Eurocone που επιτρέπει τη σύνδεση των σωλήνων Pex καθώς και των πολυστρωματικών σωλήνων με τον διακόπτη.