Εφαρμογές

Η COMAP βοηθά τους επαγγελματίες του κλάδου κατασκευών σε όλη τη διαδικασία κατασκευής συστημάτων που μεταφέρουν ισχύ από μέσα παραγωγής ενέργειας, όπως λέβητες, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες, κλιματιστικά ή δεξαμενές ζεστού νερού, προς τους θερμοπομπούς, όπως τα θερμαντικά σώματα, χαμηλής θερμοκρασίας ενδοδαπέδια θέρμανση, μονάδες αερισμού και  οικιακές συσκευές νερού.

Αυτή η μοναδική σειρά προσφέρει στους εγκαταστάτες κάτι αναντικατάστατο: όλες τις απαιτούμενες λύσεις, προσαρμοσμένες και βελτιστοποιημένες για κάθε καίριο σημείο σε ένα σύστημα. Περιλαμβάνει εξαρτήματα για λέβητες, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δίκτυα, συστήματα διασύνδεσης και εξισορρόπησης, εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου θερμοπομπών, καθώς και λύσεις επεξεργασίας νερού.

Εδώ θα βρείτε τις λύσεις μας* για λέβητες-θερμοπομπούς για:

  • Μονοκατοικίες
  • Πολυκατοικίες/Δημόσια κτίρια

* Οι λύσεις που παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν τις πιο εύλογες χρήσεις των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του κάθε κτιρίου. Αυτοί οι τύποι συστημάτων προτείνονται ως παραδείγματα εφαρμογών και δεν πρέπει να θεωρηθούν  ως έτοιμες για χρήση λύσεις. Δεδομένου ότι κάθε έργο είναι διαφορετικό, η COMAP συνιστά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της  λύσης να γίνεται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών.